Algemene informatie

Loonbelastingverklaring

Als je voor Partuzo Uitzendbureau gaat werken, moet je een loonbelastingverklaring invullen. Hiermee kunnen wij bepalen of je wel of niet van de loonheffingskorting bij ons gebruik wil maken. In de regel pas je de loonheffingskorting toe bij de werkgever waar je het meeste werkt. Je kunt dit tussentijds altijd veranderen maar dan moet je wel een nieuwe verklaring komen tekenen op ons kantoor. Het is belangrijk dat je veranderingen in je persoonlijke situatie (zoals een andere baan, andere bankrekening, verhuizing, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, gezinsuitbreiding) zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Bij een nieuwe baan is het ook nodig om een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen.

Ziektekostenverzekering

Elke ingezetene van Nederland moet zich verzekeren tegen ziektekosten. Ongeacht of iemand wel of niet werkt. Dit betekent voor uitzendkrachten dat ook zij altijd verzekerd zijn tegen ziektekosten. Dit in tegenstelling tot het voormalig ziekenfonds wat sinds 01-01-2006 niet meer bestaat. Voor meer informatie kijk op: www.denieuwezorgverzekering.nl of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Werkbriefje

Je salaris wordt berekend aan de hand van je werkbriefje. Op dit briefje vul je het aantal uren in dat je per dag hebt gewerkt . Ook moet je het werkbriefje laten stempelen en voor akkoord laten tekenen bij de leidinggevende van de instelling waarvoor je gewerkt hebt. Het werkbriefje bestaat uit drie delen het gele exemplaar is voor de opdrachtgever, het roze is voor jezelf en het witte exemplaar met originele handtekening moet je inleveren bij Partuzo Uitzendbureau. Als je het werkbriefje uiterlijk op maandag inlevert, kunnen we nog dezelfde week jouw salaris overmaken. Ongetekende werkbriefjes kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Indien je geen werkbriefje bij je hebt bestaat er nog de mogelijkheid om deze te downloaden via onze website: www.partuzo.nl op de pagina contact staat een PDF.File welke je zo kunt afdrukken.

Planning

Partuzo Uitzendbureau gebruikt een modern planningsysteem. Voor dit systeem is het van groot belang om te weten wanneer je beschikbaar bent. Geef daarom regelmatig op wanneer je wil werken! Doe je dit, dan zal de computer jou voorstellen als een beschikbare uitzendkracht indien er een bepaalde aanvraag binnenkomt. Hoe duidelijker je dit aan ons opgeeft, hoe beter we aan je wens kunnen voldoen. Uiteraard blijft het zo dat we eerst contact met je opnemen of je nog steeds beschikbaar bent voordat we je ergens indelen.

Salaris

Aan de hand van je leeftijd, ervaring, functie en de instelling waar je gaat werken, wordt je salaris bepaald. Bij Partuzo Uitzendbureau volgen wij de CAO's van de betreffende sector waarin je werkt. Wil je hierover meer informatie hebben dan kun je bij ons de CAO-regelingen inzien. Aan het einde van iedere maand sturen wij je de salarisstroken van de voorafgaande maand op. Hierop staat ook de opbouw van je reserveringen, vakantiedagen en vakantiegeld.

Vakantie

Ook als uitzendkracht heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto-inkomen en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de eerste week van juni.

Reserveringen

De reserveringen bestaan uit vakantiedagen, kort verzuim en feestdagen. Deze bouw je op terwijl je werkt en is ca 14% van het gewerkte aantal uren. Je kunt altijd vakantiedagen opnemen mits je die hebt opgebouwd.

Vakantie & Verzekering

Om in je vakantie voor ziektekosten verzekerd te zijn dien je per vakantieweek een werkdag op te nemen. Een werkdag staat gelijk aan het aantal uren dat je gemiddeld per dienst hebt gewerkt. Als je onvoldoende vakantie uren hebt opgebouwd, dien je zelf een "hiaatverzekering" af te sluiten. Het is mogelijk om dit bij je eigen ziekenfonds/verzekeraar te regelen. In december worden al je opgebouwde reserveringen automatisch uitbetaald. Houd er dus rekening mee en meldt het bij je kantoor als je in het begin van het volgende jaar nog op vakantie wil gaan. Wil je bij uitzondering tussentijds je reserveringen laten uitbetalen, dan kun je schriftelijk een verzoek indienen bij het hoofdkantoor: Postbus 266, 1110 AG Diemen.

De jaaropgave

Iedereen die voor Partuzo Uitzendzorg werkt, ontvangt in Januari/februari een jaaropgave van het voorgaande jaar. Deze jaaropgave heb je bijvoorbeeld nodig als je een belastingaangifte moet invullen. Wij sturen de jaaropgave eenmaal per jaar op, geef dus altijd een adreswijziging aan ons door (ook als je niet meer voor ons werkt).

Wat te doen bij ziekte?

Als je ziek bent, moet je dit minimaal een uur vr aanvang van de dienst en uiterlijk 8:30 's morgens telefonisch doorgeven, zowel aan de instelling als aan Partuzo Uitzendzorg (Vergeet hierbij niet de naam te noteren van de persoon de je melding aanneemt). Van maandag tot en met vrijdag zijn wij persoonlijk telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur buiten deze tijd en in het weekend kun je ons antwoordapparaat inspreken. De ziekmelding moet ook doorgegeven worden aan de bedrijfsvereniging, het UWV. Je kunt ook Partuzo Uitzendzorg je ziekmelding laten doorgeven aan het UWV. Je moet dan wel duidelijk doorgeven dat wij het UWV moeten benaderen.
Geef je de ziekmelding niet op tijd door, dan loop je het risico van sancties op je ziektewet uitkering!

Controle

Vanuit het UWV is er controle op de ziekmelding. Geef altijd door op welk ziekteadres je bereikbaar bent. Ook in een periode waarin je niet aan het werk bent voor Partuzo Uitzendzorg is het belangrijk dat je een ziekmelding aan ons doorgeeft. Als je namelijk binnen 30 dagen na je laatste werkdag ziek wordt, bestaat er een mogelijkheid tot ziektegelduitkering.

Ziektegeld

Tijdens je ziekte ontvang je van het UWV een ziektegelduitkering. Deze bedraagt standaard 70% van het gemiddelde bruto dagloon over de laatste 13 weken, maar Partuzo Uitzendzorg heeft een aanvullende verzekering waarmee wij deze uitkering aanvullen tot 91%.
De eerste twee dagen dat je ziek bent (ook wel 'wachtdagen' genoemd), worden niet door het UWV vergoed. Partuzo Uitzendzorg verwerkt een compensatie voor de tweede wachtdag in je uurloon. Je kunt dit terugvinden op je loonstrookje.

Weer beter

Ben je weer beter, meld dit dan zo snel mogelijk aan Partuzo Uitzendzorg. Het is verplicht dat je zelf je hersteldatum ook doorgeeft aan het UWV.

Uitleg Salarisstrook

 1. Op je salarisstrook onder de datum in dienst staat het minimum uurloon, dit is een uitzendbureau verplicht te vermelden.
 2. Het is NIET het uurloon dat je verdient, maar het wettelijk minimum uurloon.
 3. Wat je wel verdient, staat onder de 2e stippellijn links (onder uren inclusief wachtdagencompensatie).
 4. Daar zie je tevens de onregelmatigheidstoeslag en het uurloon dat je verdient.
 5. Onderaan de salarisstrook zie je de reserveringen staan.
 6. Je reserveringen zijn onder andere vakantie dagen, kort verzuim, feestdagen
 7. Boven op je bruto uurloon krijg je dus nog 22% extra, je vakantie dagen en vakantiegeld.
 8. Je reserveringen kunnen dus flink oplopen, werk je veel, dan bouw je veel op.
 9. In de 1e week van juni wordt het vakantiegeld uitbetaald.
 10. Na de betaling van het vakantiegeld, kun je je overige reserveringen uitbetaald krijgen.
 11. Om je reserveringen uitbetaald te krijgen, dien je dat aan te vragen bij het uitzendbureau.
 12. Aan het einde van het jaar worden de overige reserveringen die er nog staan automatisch uitbetaald.

Belangrijke telefoonnummers

Belastingtelefoon: 0800 - 0543
UWV Nederland Informatielijn: 0900 - 92 94

Legitimatie op de werkvloer

Als je aan het werk bent moet je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebben. Op het werk heb je een identificatieplicht. Bij controles van bijvoorbeeld de arbeidsinspectie moet je je kunnen identificeren met je originele identiteitsbewijs. In deze situatie mag je ook gebruik maken van het Nederlandse rijbewijs.

Partuzo voorwaarden

Het gebeurt soms dat een inlener een uitzendkracht een arbeidscontract aanbiedt. Informeer in zo'n situatie eerst even naar de voorwaarden van Partuzo Uitzendzorg, alvorens je een beslissing neemt.