Zorg & Dienstverlening

 1. Verpleeghulp (niveau 1)
 2. Verzorgende Algemeen (niveau 1,5)
 3. Helpende & bejaardenverzorgende (niveau 2)
 4. Ziekenverzorgende & verzorgende I.G.
  & verzorgende A.G (niveau 3)
 5. Verpleegkundige A.B.Z. (niveau 4)
 6. Weekend/avond/nachthoofd (WAN-hoofd niveau 4)

Zorg Thuis

 1. Thuishulp A & hulp + medewerker (niveau 1)
 2. Gezinsverzorgende (niveau 1)
 3. Verzorgende B (niveau 1)
 4. Verzorgende C/D (niveau 2,3)
 5. Wijk ziekenverzorgende (niveau 3)
 6. Wijk verpleegkundige (niveau 4)

Service

 1. Medewerker huishoudelijke dienst (niveau 1)
 2. Voedingsassistent (niveau 1)
 3. Medewerker linnenkamer (niveau 1)

Overige functies

 1. Vakantiekrachten (niveau 1,2,3,4)

Hulpverlening

 1. Begeleider (niveau 2,3)
 2. Sociaal pedagogisch werker (niveau 3)
 3. Individueel begeleider (niveau 2,3,4)
 4. Verpleegkundige (niveau 4)
 5. Maatschappelijk werker (niveau 4)